Windows Script Host Tutorial

Du kan använda Visual Basic Script eller JavaScript för att skapa skript för att köras på 32 – bitars Windows-plattformar operativsystem med Windows Script Host ( WSH ) . WSH kan utföra enkla uppgifter med hjälp av sin ActiveX skriptmotor via en kommandotolk eller genom att dubbelklicka på script -filen . MSDN

Microsofts Developer Network ger ett avsnitt om Windows Script Host . Avsnittet omfattar objektmodellen dokumentation och flera vanliga skript . Du kanske även hitta ” WSH Walkthrough ” hjälp som du lär dig att använda Windows Script Host .
Kurs 2433

Microsoft tillhandahåller Kurs 2433B , en nivå 300 naturligtvis på Microsoft Visual Basic Scripting Edition och Microsoft Script Essentials Host . Detta är en lärarledd , tre – dagars kurs som lär eleverna hur de kan hantera datorer som kör Windows XP , Windows Vista och Windows Server 2003 operativsystem.
Kurs 2439

annan kurs som tillhandahålls av Microsoft är kurs 2439 , ” Scripting Använda Microsoft Windows Management Instrumentation . ” Målet med denna kurs är att hjälpa dig att lära dig att utveckla administrativa skript för nätverket för Windows 2000-servrar .

Lämna ett svar