Vilket Linux är kompatibel med ett Dell Wireless 1390 -kort

? Linux kan ha många fördelar jämfört med Microsofts Windows -operativsystem , men det kan vara svårt att hitta enheten stöd för det . De flesta hårdvarutillverkare tänker inte på Linux vid utformningen av program och drivrutiner som följer med sina enheter , vilket lämnar användaren på egen hand räkna ut hur man få det att fungera . Native Driver Support

Tyvärr , det finns inget inbyggt stöd för Dell 1390 trådlösa kort i Linux . För att använda Dell 1390 trådlösa kortet med Linux , måste du använda en ” förare omslag . ” Addera NDIS Wrapper

NDIS wrapper är ett verktyg som kan du använda Windows-drivrutiner för enheter i Linux . Det bästa sättet för dig att använda din Dell 1390 trådlösa kort i Linux är att hämta NDIS wrapper och Windows drivrutiner för 1390 . Efter att konfigurera Linux att använda NDIS wrapper och Windows föraren att arbeta med omslaget för att göra det trådlösa kortet fungerar i Linux .
Överväganden
Dell 1390 är tillverkad av Broadcom . Företaget har börjat att släppa Linux-drivrutiner för en del av sina produkter , men de har ännu inte gjort det för 1390 . Detta kan förändras med tiden . Det rekommenderas att du regelbundet kontrollerar Broadcom hemsida för att se om man har släppts .

Lämna ett svar