Var är Virtual Memory Ligger

? Virtuellt minne är minne som är skapad av en dators operativsystem när allt det fysiska systemet eller RAM är i bruk . Datorn kommer att flytta processerna på en tom del av hårddiskutrymme för att skapa virtuellt minne . Växlingsfilen

När det fysiska minnet används helt av ett datorsystem , kommer datorn att flytta information från det fysiska minnet till en fil på hårddisken . Denna typ av fil kallas växlingsfil . Addera Windows Virtual Memory

I alla de 32 eller 64 – bitars versioner av Microsoft Windows operativsystem , virtuellt minne nästan alltid är i bruk, såvida inte inaktiveras av användaren. Som standard är virtuellt minne på de flesta system som kör Windows satt till 2 GB , även om detta kan ändras av användaren beroende på hårddiskutrymme tillgängligt . Addera ditt Arkitektoniska Gränser

När systemresurser blir utsträckt till den grad kritisk bristvara , kommer datorn att ställa arkitektoniska gränser för mängden virtuellt minne tillgängligt . Detta görs för att se till att systemet inte kraschar som en följd av ökad aktivitet bearbetning och slutligen minne överbelastning .

Lämna ett svar