Vad gör HTTP 403 Forbidden Mean

? När datorn ( klienten ) försöker få åtkomst till en webbsida på en annan dator ( servern ) , kallas detta en begäran . Protokollet i vilken denna begäran görs kallas HTTP ( Hypertext Transfer Protocol ) . Klienten sänder ett meddelande med begäran , och servern skickar tillbaka ett svarsmeddelande . Den första raden i svaret ger en numerisk statuskod och en textuell ” anledning fras . ” ” HTTP 403 Forbidden ” är en av dessa statuskoder . 403 Förklarat

Alla statuskoder som börjar med ett ” 4 ” indikerar fel på klientsidan , vilket den ansökande datorn . En vanlig man är 404 , där kunden efterfrågar en resurs som inte existerar . Den 403 är lite svårare – i det här fallet , är en begäran från klienten tekniskt korrekt ( dvs , det var förståeligt av servern ) , men servern vägrar att svara . HTTP-protokollet tillåter servrar för att ge en 403 svar utan någon förklaring behövs .
Directory Browsing Forbidden

Webbplatser består av filer som lagras i mappar , precis som på din datorns hårddisk . Eftersom dessa filer är hyper – kopplas samman , finns det inget behov av att bläddra i katalogen mapparna . Om kunden gör en förfrågan om att bläddra i en mapp , och sever inte tillåter detta , kommer ett 403 meddelande återsändas till kunden . Detta är den vanligaste orsaken till ett 403 fel . Ibland , men inte alltid , kan katalogbläddring förfrågningar identifieras med ett snedstreck (/) i stället för ett filnamn som . Eller html . Php .
Malware

Om du får en 403 när du besöker en webbplats som du normalt kan komma åt , som denna webbplats , eller en webbplats som andra datorer kan komma åt utan problem , är det möjligt att din maskin har smittats med skadlig kod . Ett skadligt program kan försöka att krypa katalogstruktur av de webbplatser du besöker och när servern känner igen detta , blockerar den skadliga programmet – och du – på samma gång . I detta fall måste du köra antivirusprogram för att ta bort den skadliga eller ha datorn professionellt repareras .
Vanliga Fixar
p Om du har några malware problem och möter en 403 , kan det finnas flera orsaker. Du kan försöka att komma åt ett nätverk interna sida utan att vara inloggad i det nätverket eller administratören kanske inte har ställt in rätt inställningar för den sidan . Logga in och kontakta nätverksadministratören . Din IP -adress kan också blockeras – försöka komma åt resursen genom en proxy eller försök igen senare om du inte har en statisk IP . Slutligen , försök att lägga ” /index.html ” eller ” /index.htm ” till den adress , till exempel ” http://example.com/index.html . ”

Lämna ett svar