Vad är en Decision Support System och vad gör det

? Ett beslutsstöd är oftast interaktiv och programvara baserad . Det hjälper organisationer såsom företag att analysera data om aktuella situationer , jämföra alternativ och bedöma sannolika utfall . Funktioner

Förmågan att göra kvalitet beslut i någon organisation vilar ofta inte bara om att ha bra information , men också om att kunna använda informationen på ett effektivt sätt . Ett beslutsstöd förbättrar mänskliga förmåga att lösa problem med datorprogram . Samt viktiga beslut , organisationer behöver ofta integrera system för beslutsstöd i deras dag – till – dag fungerar .
Funktion

Exempel på information som ett beslutsstöd ansökan kan användas för att processen inkluderar förväntade vinster baserade på försäljningsuppgifter , kvantiteter råvaror att köpa som indikeras av beräknade efterfrågan och liknande uppgifter .
Typer

passivt beslutsstöd applikationer modell och presentera data , utan att delta i själva beslutsprocessen . Aktiva beslutsstöd modellerna tar processen ett steg längre och föreslå eller rekommendera beslut baserat på den information som lämnas till dem .

Lämna ett svar