Unix Arkitektur Tutorial

De olika UNIX-operativsystem versioner som BSD , Solaris , AT & T , HP – UX och Berkley alla följer ett liknande system arkitektur . Krisa operativsystemet till en serie av interconnect ringar gör det lättare att förstå. UNIX utvecklades för att köras på många olika hårdvaruplattformar , är så hård i centrum . Kommunicera med hårdvaran är kärnan , skriven i låg – språk , hanterar det sådana saker som enheter , minne och processer . Användar skal och tillhörande verktyg gränssnittet mellan användaren och kärnan . Program och tjänster spetsa det sista lagret av UNIX operativsystem . Saker du behöver
Workstation
Unix operativsystem ( AT & T ) katalog användarnamn och lösenord
Operativsystem privilegier kommando
Visa fler instruktioner Electronic Hardware

1

Enter ” mount – L ” på kommandoraden . En lista över monterade partitioner kommer att visas tillsammans med sin monteringspunkt . Varje enhet kommer att börja med ” /dev ” och representerar en partition på hårddisken . En disk måste monteras till en monteringspunkt för att nås av OS eller användaren Enter ” cat

Lämna ett svar