Ta bort en fil med Sub – mapp och filer i Delfi

Om du använder Delphi källkod för att hålla reda på specifika filer eller program i en katalog fil , kan du använda Delphi för att ta bort katalogen , tillsammans med allt innehåll . Oavsett om innehållet är sub- mappar, filer eller program , när katalog radering förfarande pågår , allt kommer att raderas . För att ta bort filen och dess innehåll med Delphi , behöver Delphi konsolen att vara öppen . Instruktioner
1

Öppna Delphi konsolen Source Code och klicka någonstans i textform på höger sida
2

Skriv följande kod i formen : .

förfarande TForm1.Button1Click ( Sender : TObject ) ; Vari : Integer ; beginfor i: = 0 till FileName1.Items.Count – 1 doDeleteFile ( FileName1.Items [ i] ) ; FileName1.Update , end ;
Ersätt varje instans av ” filnamn” i koden med den faktiska namnet på den fil du vill ta bort .
3

Tryck på ” Enter” för att köra kommandot . Din fil tillsammans med alla undermappar och filer kommer att raderas ur systemet .

Lämna ett svar