Ställa sidhuvuden och sidfötter i PageMaker

Sidhuvud och sidfot är speciella områden i toppen och botten av varje sida , och kan innehålla information såsom dokumentets titel , sidnummer , namnet på författaren och så vidare . I PageMaker , är sidhuvud och sidfot till en huvudsida , så att de automatiskt visas på varje sida som använder befälhavaren . Dessa instruktioner är för PageMaker 6.0 och 6.5 . Instruktioner
1

Gå till huvudsidor genom att klicka befälhavaren sidor ikonen .
2

Zooma in för att förstora sidan vyn .
3

Gå till området på sidan där du vill infoga i sidhuvudet eller sidfoten .
4

Välj textverktyget och klicka där du vill lägga till texten på sidan .

5

Ange sidhuvud eller sidfot text och formatera den .
6

Placera sidhuvudet eller sidfoten exakt där du vill att den ska visas på sidan med hjälp av verktyget Pekare .

7

tillbaka till dokumentet sidorna genom att klicka på en av ikonerna dokumentsidan längst ned på PageMaker fönstret .

Lämna ett svar