Ställa bindevariabler på Oracle SQL

Varje gång en SQL-sats skickas till databasen , är en exakt text matchning utförs för att se om meddelandet redan finns i den delade poolen . Om ingen matchning hittas , kallas en resurskrävande process en hård parse utförs . användningen av bindevariabler kan minska denna overhead . Bindevariabler är ersättningsvariabler som används i stället för literaler ( t.ex. ” John Doe ” ) som medför att skicka exakt samma SQL till Oracle varje gång en fråga exekveras . Använda bindevariabler kan resultera i en avsevärd prestandaförbättring för ofta frågas flera användare databaser . Instruktioner
1

Definiera variabeln som du vill använda i ditt uttalande på SQL * Plus kommandotolk med syntaxen :

variabel << variabelnamn >> < >

till exempel :

variabelt Kund-id nummer
2

Ställ in värdena för de definierade bindevariabler med syntaxen:
< p > exec : << variabelnamn >> : = << variabelvärde >>

Till exempel :

exec : Kund-id : = 123455

Billiga 3

Ange SQL-satsen ersätta binder variabeln för den bokstavliga värdet . Till exempel :

SELECT * FROM emp där CUSTOMER_ID = : Kund-id ; Addera

Lämna ett svar