Sätt att tjäna kalkylark stor genomslagskraft och tilltalande

förmåga program kalkylprogram , till exempel Microsoft Office Excel , för att ta stora mängder data och omvandla det till ett praktiskt och lättbegripligt format gör dessa program allmänt populär . Utnyttja de många metoder som finns för att göra dessa kalkylark hög effekt och visuellt tilltalande ökar deras nytta . Teckensnittsformatering

Ändra utseende på teckensnitten vid behov . Ändra formatering av teckensnitt i kalkylbladet är ett snabbt och enkelt sätt att göra ett kalkylblad mer visuellt tilltalande . Till exempel gör den djärva rubrikraden skapar en omedelbar visuell påverkan och förbättrar läsarens förståelse av uppgifterna .

Många andra formateringsalternativ , till exempel ändra storlek , färg och stil , kan göra en visuell effekt i kalkylbladet . Addera font Alignment

Ändra teckensnitt anpassningen av målceller . De flesta kalkylprogram ger användarna möjlighet att vinkla text med varierande grad . Välj till exempel rubrikraden och rikta rubriken till en 45 – graders vinkel . Detta bidrar till utformningen av kalkylbladet och gör rubriker tar upp mindre utrymme .
Bakgrundsfärger

Ändra cell färger . Kalkylprogram tillåter användare att ändra bakgrundsfärgen på celler . Denna funktion uppmärksammar specifika celler eller områden av celler . Till exempel skulle ändra färg på en grand – total raden uppmärksamma dessa siffror .
Fördefinierade format

Använd någon av de fördefinierade stilar som finns i programvaran . Till exempel ger Microsoft Office Excel 2007 -användare att välja från en palett av prefabricerade konstruktioner och lägga den till antingen hela kalkylbladet eller ett valt område av arket . Denna funktion sparar användarna tid och energi , särskilt om de inte har gåvan att visuellt utforma intressant formatering . Addera Graphics

Infoga lämplig grafik i kalkylbladet . Grafik göra kalkylblad hög effekt och tilltalande . Denna kan bestå av något så enkelt som att lägga till en företagslogotyp bredvid titeln i sidhuvudet området . Många kalkylprogram tillåta användare att använda ett grafiskt som en vattenstämpel eller bakgrund av ett kalkylblad för att lägga till visuella effekter till kalkylbladet. Addera Grafer

Använd ett diagram i kalkylblad . Diagram ta data , eller en del av data , och producera en visuell representation för läsarna . Diagram kan gå direkt in i ett kalkylblad eller i en separat kalkylblad . De flesta kalkylprogram tillåta användare att skapa en mängd olika diagram , inklusive paj , bar , område , linje och kolumn . Stor genomslagskraft funktioner som legender och etiketter läggs in i diagrammet skapa ytterligare klarhet .

Lämna ett svar