Så här kontrollerar du Loggboken för BSOD

The ” Blue Screen of Death ” eller ” BSOD ” är en blå fel skärm som visas på Windows-datorer när systemet påträffar ett allvarligt fel som tvingar datorn att starta om för att förhindra eventuell skada på systemet . Windows-datorer är inställda på att starta automatiskt när den stöter på en BSOD , vilket innebär att det kan vara otillräcklig tid för att spela in felinformation . Loggboken är ett verktyg inbyggt i Windows-datorer som skapar loggar av viktiga händelser såsom systemfel . Instruktioner
1

Klicka på ”Start ” typ ” Loggboken ” i sökrutan och klicka sedan på ” Loggboken ” i sökresultaten . Loggboken öppnas .
2

Dubbelklicka på ” Windows-loggar ” i panelen till vänster och klicka på ” Application ”, ” System ” eller ” Security”. Microsoft tillhandahåller information om vilka typer av loggar visas i varje kategori ( se Resurser ) . Om du har visa en mapp i den vänstra rutan som heter ” Custom Views ”, dubbelklicka på den och klicka sedan på ” Administrativa händelser . ” Addera 3

Dubbelklicka helst i fönstret på rätten att visa detaljer om händelsen . Blå skärm fel kommer att visas som ” Fel . ” Addera

Lämna ett svar