Så här anger mappen Mallar i Excel

Excel-mallar är användbara när du hittar dig själv att skapa många instanser av ett dokument med samma layout , exempelvis en faktura eller produkt beställningsformulär . Som standard sparas Excel alla mallar i ” XLStart ” mappen , som ligger i de Microsoft Office-programfiler . Om du vill skapa en ny mapp för att lagra mallar , kan du ställa in Excel att dra mallar från den nya mappen , snarare än från ” XLStart ” mappen . Instruktioner
1

Öppna Microsoft Excel , klicka på ” Verktyg ”, följt av ” Options ”.
2

Skriv sökvägen i rutan märkt ”Alternate startup filplatsen . ” För att hitta sökvägen till mappen , högerklicka på mappen och klicka sedan på ” Egenskaper . ” Stigen är noterat bredvid etiketten ” Location . ” Addera 3

Klicka på ” OK ” för att spara inställningarna och starta Excel . De nya inställningarna träder i kraft .

Lämna ett svar