Så här ändrar PAGEFILE.SYS filstorlek i Windows XP Professional

Windows XP Professional använder lagringsutrymme på datorns hårddisk för att skapa en fil som heter ” pagefile.sys , ” som Windows använder för virtuellt minne . Det virtuella minnet kompletterar datorns fysiska minne så att datorn kan köras snabbare . XP sätter lagringsutrymme , ” PAGEFILE.SYS , ” till en standard storlek när du först installerar XP . Du kan ändra ” pagefile.sys ” i Windows XP Professional med hjälp av inbyggda administrativa verktyg . Instruktioner
1

Klicka på ”Start ” -knappen , och klicka sedan på ” Kontrollpanelen ” ikonen .
2

Klicka på ” Computer Management ” -ikonen .

Billiga 3

Högerklicka på ” Computer Management ( Local ) ” i den vänstra rutan i ” Computer Management ”-fönstret och klicka sedan på ” Egenskaper ” i snabbmenyn .
4

Klicka på fliken ”Avancerat” i dialogrutan , klicka på ” Performance Options ” -knappen och klicka sedan på ” Ändra ” under ” Virtuellt minne . ” Fliken visas en lista med diskar .
5

Klicka på den enhet som du vill ändra ” pagefile.sys ” filstorleken . Skriv in den storlek som du vill ha i textrutan bredvid ” Ursprunglig storlek ”, ” Maximal storlek ” eller båda . Klicka på ” Set ” -knappen när du är klar .
6

Klicka på ” OK ” för att stänga öppna dialogrutor och fönster . Om du ökar filstorleken , är processen klar . Om du minskar filstorleken , starta om datorn för att slutföra processen .

Lämna ett svar