Runtime Error 2342 i Access

Microsoft Access är en databas program ingår i Microsoft Office-program svit . Access har mer än 2.000 felkoder , inklusive error 2342 , en runtime fel som uppstår med ett felaktigt använt SQL-kommando . Funktion

När error 2342 visas , kommer Tillträde visar en popup-ruta för användaren som säger ” RunSQL åtgärd kräver ett argument som består av ett SQL-uttryck . ” Detta beror på att databasen designern har felaktigt använt en ” SELECT ” SQL-sats med ” DoCmd.RunSQL ” kommandot , till exempel , ” DoCmd.RunSQL ” SELECT * FROM tabell , ”
Förebyggande /. lösning

” DoCmd.RunSQL ” kommandot endast accepterar action SQL-satser , såsom ” UPDATE ” ” DELETE ” eller ” Infoga. ” att köra en ” SELECT ” uttalande , bör konstruktören skapa DatabaseSet och Recordset objekt , använd sedan ” OpenRecordSet ” kommandot . t.ex. ” Set rcrdSet = dbSet.OpenRecordSet ( ” SELECT * FROM table ” , dbOpenDynaset , dbReadOnly ) ” .
Överväganden

Tillträde kommer inte fånga detta fel när en programmerare designar databasen eftersom det bara inträffar vid körning . en databas designer noggrant bör testa sin ansökan innan du släpper den för distribution och vet hur man ska korrigera fel när de uppstår för framtida versioner .

Lämna ett svar