Protokoll för NIH 3T3

NIH3T3 celler används flitigt i forskningslaboratorier för virologi , cell-och molekylärbiologiska experiment biologi . Musen embryonala fibroblastcellinje utvecklades av George Todaro och Howard Green 1962 vid New York University . Medium

NIH3T3 celler växer fäst plastskålar i en 37 graders Celsius inkubator ( 99 grader Fahrenheit ) . Deras tillväxt medium är Dulbeccos modifierade Eagles medium kompletterat med 10 % kalvserum – . Inte den 10 % fetalt bovint serum som andra cellinjer föredrar
Förökning

Divide NIH 3T3-celler var 2 till 3 dagar – det är viktigt att de inte tillåts bli alltför tät . Avlägsna det använda odlingsmediet och tvätta skålen med fosfatbuffrad saltlösning . Inkubera cellerna i trypsin för att lossa cellerna och övervaka lösgörande med ett mikroskop . När cellerna är avrundade och separeras , skaka försiktigt dem med en pipett . Lägg komplett odlingsmedium för att stoppa den enzymatiska reaktionen . Re – plattan cellerna vid 300.000 celler per 10 cm (3.9 inches ) skålen .
Använder

NIH3T3 används för att odla murina leukemivirus eller funktion som immobiliserade celler , eller skikt feeder , som levererar nödvändiga tillväxtfaktorer för celler såsom stamceller och keratinocyter . De odlades på spindeltråd i experiment som syftar till att upptäcka biomaterial med potential för vävnadsregenerering . Addera

Lämna ett svar