Microchip Quality Control Techniques

Microchip kvalitetskontroll spelar en viktig roll i tillverkningen av mikrochips. Microchips makt de flesta av de elektroniska apparater som vi använder i dag , inklusive mobiltelefoner och datorer . Ett enda fel eller defekt i mikrochip kan ha en stor inverkan på elektronik ”-funktioner , så mikrochip tillverkarna måste anställa bra mikrochip tekniker för kvalitetskontroll . Designanalys

Microchip tillverkare genomför en design -analys för att effektivt kontrollera och minska inkonsekvenser i produktionsprocessen . Denna process kommer att hjälpa utvärderarna identifiera potentiella problem och fel i mekanismerna . Sedan mikrochip produktion innefattar komplexa processer , mikrochip tillverkare använder designen analys för att utvärdera prestanda mönster och numeriska eller anslutning jämförelser.
Standard Reference Identification

Standard referenser finns , beroende på mikrochip designen . Standard referens identifikation är processer baserade på mikrochip produktion examen översyn . Microchip produktion bygger på nuvarande och riklig tillämpning av alla andra totala grunderna kvalitetssystem . Tillverkarna bör använda en vanlig referens som är acceptabel och kompatibel med mikrochip produktion kriteriet .
Kontinuerlig förbättring

Microchip tillverkare använder tekniska tillämpningar för att mäta och styra kvaliteten på ett mikrochip . Från den nuvarande produktionen metodik , de använder mikrochip provtagning för att bestämma verifiering och validering av produkter till hands . Tillverkarna måste också noggrant studera och bestämma produktförbättringar för att effektivt kontrollera produktionen kvalitet .
Process Control

Processtyrning innebär sjökort processtyrning, statistiska värden och parametrisk elektrisk utvärdering att observera och undersöka produktens prestanda . Denna teknik kommer att underlätta informationsutbytet om produktionsprocessen visar onormala förhållanden och varnar operatörer för prevention av produktfel . Processkontroll innefattar också god tillverkningssed , som fokuserar på produkten diskrepans sökning för att identifiera förebyggande eller korrigerande åtgärder . Processen slutar inte att identifiera korrigerande åtgärder . Det måste också mäta effektiviteten av de genomförda korrigerande åtgärder .

Lämna ett svar