Lägga till ett skript till start i Linux

Linux operativsystem går igenom olika nivåer , så kallade runlevels , som systemet startar upp . Varje runlevel har ett visst nummer och ett ” RC” -fil som är associerad med det . De rc-filer anges vilka tjänster och skript som ska köras när systemet går in i motsvarande runlevel . Det finns också en ” rc.local ” filen som används för att referera till användaren angiven manus som ska startas under startprocessen . Denna fil läses när systemet går in flera användare runlevel men innan någon användare tillåts logga in Instruktioner
1

Öppna ett terminalfönster eller logga in på datorn via en SSH -prompten .
Sida 2

Skriv kommandot ” su – ” för att växla till root-användaren . Ubuntu-användare , hoppa över detta steg och skriv ” sudo ” innan nästa kommando .
3

Skriv kommandot ” vi rc.local ” för att öppna den rc.local filen i ” Vi” textredigerare . Du kan byta ut ” vi ” med en textredigerare .
4

Skriv sökvägen till det skript du vill köra på botten av filen på en egen rad . Till exempel, om din skriptet lagras i din hemkatalog typ

/home /ditt_användarnamn /start_script

längst ned i rc.local filen .
5 Spara filen .
6

Starta om maskinen för att kontrollera att skriptet körs korrekt .

Lämna ett svar