Konvertera XML till PDF i Perl

Perl har biblioteken för att importera data från filer som skapats i Web programmeringsspråk som kallas XML , och sedan exportera filerna till PDF-format . I Perl språket innehåller de nödvändiga biblioteken , så du behöver inte använda någon tredje part bibliotek . Använd PDF-export funktioner för att skapa skrivskyddade filer automatiskt från data som lagras i en XML-fil . Detta gör PDF kan hämtas till din webbplats läsare , eller gör att du kan hålla PDF för intern dokumentation . Instruktioner
1

Öppna din Perl redaktör och källkoden fil att konvertera .
2

Skapa funktionen som importerar XML-data . Till exempel , följande kod importen en fil med namnet ” customers.xml ” :

använder XML :: Parser , min $ xmlfile = flytta ” customers.xml ” , eval { $ parser – > parsefile ( $ xmlfile ) ;} ;
3

Exportera varje XML- nod till PDF-dokumentet . Till exempel , följande kod genereras PDF-filen ” customers.pdf ” :

min $ pdf = ny PDF :: Create ( ’ filename ’ = > ’ /pdf /customers.pdf ’ , ’Namn ’ = > ’ CustomerName ’ , ’ Adress ’ = > detta exempel är den PDF fil som lagras i ” pdf ” -mappen , som lagras i rotkatalogen på din webbserver . ” De ” stringc ” funktionen exporterar strängdata till PDF- filen . The ” CustomerName ” och ” Adress ” XML-data analyseras från XML -filen .

Lämna ett svar