Konvertera ett kalkylblad i Works till Excel

Microsoft Works erbjuder ett kalkylprogram som liknar Microsoft Office Excel . Även om Works kalkylprogram har funktioner som är jämförbara med Excel , det har också sina begränsningar . Om du har använt Works , men behöver för att utföra uppgifter som inte kan göras inom detta program , konvertera kalkylbladet till en Excel-arbetsbok . Instruktioner
1

Öppna Works kalkylblad som du vill konvertera .
2

Klicka på ” File” och välj sedan ” Spara som . ”

Billiga 3

Klicka på pilen bredvid ”Spara som ” och välj antingen Excel 2007 -arbetsbok [ * xlsx . ] , Excel 2007 Binär arbetsbok [ * xlsx . ] eller Excel 97-2003 [ * . xls ] . Vad du bör välja beror på vilken version av Excel du har .
4

Välj ” Spara ” för att spara dina verk kalkylblad som en Excel-arbetsbok .

Lämna ett svar