Hur utdata i XML- strängar på Android

Android använder utsignalvariabler i en sträng resurs fil formaterats i XML-språk . Android utveckling använder XML som datakälla för att lagra variabler , parametrar och skärmar layout . Varje utgång sträng ges ett namn , och du använder det namnet för att mata ut värdet till dina Android-användare . Varje Android app har en huvudsaklig resurs XML -fil där du lagrar dina variabler och värden . Instruktioner
1

Starta Android Eclipse programvara på skrivbordet . Öppna Android Java app i Eclipse miljön .
2

Dubbelklicka på ” Resurs ” katalogen i den vänstra panelen som listar alla dina appens filer . Dubbelklicka på XML -filen i katalogen för att öppna XML-kod .
3

Lägg ditt utdatasubstitueringsvariabel sträng . Lägg varje variabel inom ” Resurser ” -taggen . Till exempel , följande kod skapas ett ” Hello World ” sträng för app :

Min utgång string

Ge din sträng något namn . Namnet på variabeln lagras i ” namn ” egendom . Det värde som du vill visa skrivs i strängen s definition . I detta exempel , ” Min utgående strängen ” är värdet av ” myvar ” variabel .

Lämna ett svar