Hur till Öka avståndet mellan Tabellrader i InDesign

InDesign desktop publishing program har ett antal textuella formatering verktyg , inklusive möjligheten att lägga till och anpassa tabeller i dina dokument . När en tabell skapas , kan du manipulera celler, rader och kolumner så att informationen är adekvat fördelade och tabellen visas hur du vill ha det . Som standard , avståndet mellan raderna i tabellen – med andra ord , höjden på varje rad – bestäms av storleken på typsnittet du har använt . Du kan dock öka denna mätning utan att ändra typsnitt för att göra tabellen mer lättläst . Instruktioner
1

Markera raderna i tabellen som du vill ändra storlek på .
2

Välj ” Table ” och välj sedan ” Cellalternativ . ” Klick ” ; . rader och kolumner ” Addera 3

Öka det numeriska värdet i ” Radhöjd ” fältet , klicka sedan på ” OK ”
.

Lämna ett svar