Hur stänger jag av Zone Alarm

? ZoneAlarm är en brandvägg som gör att du kan övervaka nätverksanslutningar och begränsningar på antalet program som har tillgång till Internet . Som standard körs automatiskt när du startar datorn och meddelar dig om eventuella obehöriga nätverksintrång . Medan ZoneAlarm är ett viktigt säkerhetsverktyg , kan du tillfälligt behöver stänga av /inaktivera det när du installerar vissa program eller felsökning datorproblem . Inaktivera ZoneAlarm på din Windows 7 , Vista eller XP-dator med hjälp av en av två enkla metoder . Instruktioner
med Aktivitetsfältet
1

Lokalisera ikonen Zone Alarm i systemfältet i Aktivitetsfältet . Identifiera ikonen av ” ZA ” initialer . Om du inte ser ikonen , klicka på pilen i aktivitetsfältet för att avslöja ytterligare ikoner .
2

Högerklicka på ikonen och välj ” Stäng ZoneAlarm ” från popupmenyn .

3

Klicka på ”Ja ” för att bekräfta ditt val att helt stänga av ZoneAlarm .
Använda program -menyn
4

Klicka på ” Start ” -menyn , välj ” Alla program ”, välj ” ZoneAlarm ” och klicka sedan på ” Zone Alarm Security . ” Detta startar ZoneAlarm gränssnittet .
5

Klicka på ” Firewall ” i den vänstra rutan , och flyttar sedan skjutreglaget i ” Internet Zone Security ” avsnittet på ” Off” .

6

Stäng ZoneAlarm fönstret . Om du uppmanas klicka på ” OK ” för att bekräfta ditt val .

Lämna ett svar