Hur Split Strängar i Python

Python är ett programmeringsspråk som tillåter dig att skriva program för webbapplikationer . Genom att använda Python funktioner du skapa skript för att köra på webbservrar . Python verktyg för urval och redigering av teckensträngar från Web-databaser ger användarna möjlighet att presentera programdata i en mängd olika format . Du måste dela upp en sträng i Python program i en lista med separata element , om du söker efter en viss sekvens av tecken i databasen data . Instruktioner
1

Klicka på ”Start ” i Windows och klicka sedan på ” Python IDE . ”
2

Klicka på ” File ” och klicka sedan på ” Nytt ”.

Billiga 3

Skriv följande kod i det öppna fönstret för att dela första

rekord
i ” testdb ” databas till 2 teckensträngar :

li = ’ server = testdb ’ , ’ uid = sa ’ , ’ database = herre ’ , ’ pwd = root ’

s = ” ; ” split ( li ) katalog

S.SPLIT ( . ” , ” , 1 ) 2
4

Klicka på ” File ” och klicka sedan på ” Spara . ” Enter ” split2.py ” i det öppna fönstret och klicka sedan på ” OK ” för att lägga Python-skript till databasservern .
Addera ditt

Lämna ett svar