Hur man testar Latency Hastighet

Latency – tidsfördröjningen mellan två objekt i kommunikationen med varandra – ofta uttryckligen hänvisar till fördröjningen mellan två datorer som ansluts via ett nätverk . Medan processorn hastigheter – och i slutändan transistor bytesfrekvenserna – också påverka latency , är den viktigaste parametern ljusets hastighet . En ändlig mängd av tid som krävs för en signal att propagera från källa till destination . Latency hastighet kan testas genom att mäta den tid som förflutit mellan överföringen av en signal puls och vid receptionen . Instruktioner
1

Klicka på ”Start ” knappen och välj ” Kör ” och skriv ” cmd ” och tryck enter . I Windows 7 , skriv ” cmd ” direkt i sökrutan som visas när du klickar på Windows- knappen och tryck enter . Kommandotolken öppnas .
2

Type ” ping google.com ” , till exempel , och tryck på enter . Den ” ping ” -kommandot skickar en signal över din Internet-anslutning , begär ett svar från en server på google.com . När svaret återgår till datorn , är förfluten tid beräknas och visas . Den ping -programmet kommer att visa resultaten från tre separata försök , som visar den genomsnittliga förseningen .
3

resultatet divideras med två ger den approximativa ett sätt latency ( i millisekunder ) . Tas som är , representerar mätningen totala fördröjningen , eller hela tiden fram och tillbaka . Till exempel , om rundtrippstid var 43 ms ( 0,043 sekunder ) , sedan ett sätt restiden kan approximeras som 21,5 ms , trots signaler färdas över Internet inte nödvändigtvis samma returvägen . Flera pingförsök kan ge mer exakta medelvärden .

Lämna ett svar