Hur man ställa in det primära grafikkortet på XP

Du kan öka produktiviteten samtidigt som du arbetar med en Windows XP- dator genom att fästa ytterligare bildskärmar till datorn för att öka arbetsytan datorns skrivbord . Windows XP betecknar en primär display adapter som operativsystemet använder för diagnostik och visar felmeddelanden . Om din Windows XP- datorn har flera bildskärmar , och du vill felmeddelanden och diagnostik ska visas genom en annan adapter , använder du ” Egenskaper för bildskärm ” verktyget i Windows XP för att ändra den primära bildskärmskortet . Instruktioner
1

Klicka på ”Start ” på Aktivitetsfältet i Windows XP och klicka sedan på ” Kontrollpanelen . ” Klicka på ” Utseende och teman ” och klicka sedan på ” Display ”.
2

Klicka på fliken ”Inställningar” i ” Display Properties ” fönstret som visas . Klicka på ” Identifiera ” och notera numret som visas på skärmen för varje bildskärm är ansluten till datorn .
3

Klicka på Monitor i fliken ”Inställningar” som har samma nummer som monitorn är ansluten till grafikkortet du vill konfigurera som primär bildskärm adapter för Windows XP .
4

Klicka på ” Använd den här enheten som primär bildskärm ” kryssrutan . Klicka på ” OK ” för att spara inställningen .

Lämna ett svar