Hur man slår ihop eller dela celler och data i Microsoft Excel

Sammanfoga och dela celler och data görs med Sammanfoga och Center -ikonen på fliken Start . Den här funktionen är användbar när du behöver för att centrera informationen längst upp i kalkylbladet . Med den här ikonen när du vill slå ihop och dela en befintlig sammanfogning . När du sammanfoga celler , bildar Excel en stor cell med information i den vänstra cellen . Så om du går samman cellerna A1 , B1 och C1 , kommer Excel bildar en cell med data från cell A1 . Instruktioner
1

Öppna Excel 2010 . Skriv några slumpmässiga siffror i cellerna A1 , B1 och C1 . Markera cellerna A1 , B1 och C1 .
2

Klicka på ” Start ” -fliken och välj ” Merge och Center . ” Cellerna kommer samman som en enda stor cell visar information från cell A1 .
3

Dela upp sammanfogade celler genom att markera det nya sammanslagna cellen . Klicka på ” Merge och Center ” -ikonen . Cellerna kommer att delas visa tre separata celler igen .

Lämna ett svar