Hur man skriver ett DOS Script

Skript skrivna för DOS brukar kallas batch-filer och har en förlängning ” bat . ” . Batch filer är bara listor med DOS-kommandon i textformat , men de kör precis som en körbar fil skulle köras . DOS -skript kan skrivas för att köra av sig själva eller för att ta emot synpunkter från en användare . Varje kommando anges ofta kommer att innehålla en mängd olika parametrar för att ange sådana saker som vilken ingång är nödvändigt , varifrån den ingången mottas och vilket format utdata ska vara i. Instruktioner
1

Skapa en algoritm för att bestämma exakt vad du vill att DOS skriptet att göra . Detta kommer att hjälpa dig att välja lämpliga kommandon och i vilken ordning att använda kommandona .
2

Öppna din textredigerare och skriver in kommandon i en rad i taget . Som du skriver , tänk dig att varje gång du trycker ” Enter ” kommer ditt kommando att utföras . Detta kommer att bidra till att du har rätt kommando med alla nödvändiga parametrar i stället .
3

Spara textfilen som en batch -fil . De flesta textredigerare sparar en fil med ett ” . Txt ” eller ” . Rtf ” förlängning , så du måste ändra det till ett ” . Bat ” förlängning . Till exempel kan en batch -fil får namnet ” script.bat . ”
4

Kör kommandofilen genom att skriva in namnet på filen utan tillägget och trycka på ” Enter ”. Utvärdera manuset och om det finns några fel , öppnar batch filen i din textredigerare och korrigera dem . Din kommandorad måste peka i samma katalog som ditt manus för att köra .

Lämna ett svar