Hur man skapar ett absolut värde i MATLAB utan att använda ABS -funktionen

MATLAB är ett paket för tekniska beräkningar som stöds av MathWorks , Inc. MATLAB matematiska funktioner för linjär algebra , statistik , optimering och numerisk integration . Det absoluta antalet , även kallad en modul, är värdet av ett tal utan överväger dess skylt. Till exempel är det absoluta antalet -10 10 . Om du använder MATLAB för utbildningsändamål , kan du behöva direkt implementera modulen beräkningen i stället för den inbyggda funktionen för att visa eleverna hur denna funktion fungerar . Instruktioner
1

Tilldela ett värde måste du beräkna modul för att variabeln ” antal ” i MATLAB . Till exempel , ” antal = -45 ; ”
2

Skriv ” om ” uttalande test som utvärderar värdet på variabeln . Till exempel , ” om antalet

I detta fall testet kontrollerar om variabeln ” antal ” är mindre än noll , om så då modulen är beräknas genom att multiplicera antalet med ( -1 ) för att vända sin skylt till minus till plus .
3

Slutför uttalande genom att lägga till ” annars ” del . Uttalandet är : ” elsemodulus = nummer, end ”

” annat ” en del av ” om ” uttalande utförs endast om villkoret är falskt nämligen variabeln ” antal ” är större än eller lika till noll . Ordet ” end ” indikerar avslutningen av villkorlig uppgift blocket .
4

Output det absoluta värdet av numret för att kontrollera resultatet genom att skriva ” print modul . ” I det här exemplet , MATLAB tryck ” 45 ” som är det absoluta värdet av antalet ” -45 . ” Addera

Lämna ett svar