Hur man skapar en PDF417 Barcode

PDF417 streckkoder är i ett mycket kondenserat format där varje kodord kan ha nästan tusen möjliga värden . Stora leverantörer som FedEx använder PDF417 format och det är möjligt att koda nästan all information på ett säkert sätt i en PDF417 streckkoder . Det finns flera verktyg för att skapa och läsa streckkoder med PDF417 kodning , vissa är gratis och vissa måste köpas . Instruktioner
1

Skriv de data som du vill koda i PDF417 formatet .
2

Öppna ditt verktyg streckkod skapande av val . Ställ in parametrarna som du behöver för din ansökan . Till exempel , ställ in X dimensionen och X /Y -förhållande till dina behov . Skapa din streckkod .
3

Kopiera och klistra in streckkoden i programmet som du skriver ut . Om du använder online- streckkod skapare , högerklicka på streckkoden och välja ” Kopiera bild ” och sedan växla till din utskrift ansökan , högerklicka och välj ” Klistra in”.

Lämna ett svar