Hur man skapar en Data – Entry Page med Access Data Sidor

Skapa ett datainmatningsexpert sidan använder Microsoft Access programvara är en enkel process som bör undersökas grundligt förstås av varje individ som ska använda programmet för antingen arbete eller ett forskningsprojekt . Skapa en datainmatningsexpert sidan ser till att din information lagras på rätt sätt och kan lätt nås i skapandet av de många olika visuella representationer ( t.ex. grafer , diagram , etc. ) som är tillgängliga via programmet . När du skapar en datainmatningsexpert sida kan låta svårt , det är faktiskt ganska enkelt med rätt instruktioner . Saker du behöver
Microsoft Access
Visa fler instruktioner
1

öppna Microsoft Access- program och låta programmet fullt ladda. Klicka på ” Formulär ” knappen på vänster sida av skärmen och välj ” Skapa formulär med Wizard ” från undermenyn .
2

Ange i den information som du vill spara i Uppgiftsblanketten . För den ” ID-nummer ” -fältet, välj ” Auto Number ” så att systemet automatiskt kommer att lagra information med annan information som sparas på servern . Ange all relevant information , inklusive namn , organisation , datum , timmar och allt annat som behövs för ditt specifika projekt .
3

Anpassa Uppgiftsblanketten sidan vidare genom att klicka på ” Visa ” på top -menyn och välja ” Design ” i den efterföljande menyn . När sidan laddas , kan du välja från en mängd olika alternativ för att lägga till din sida , inklusive textrutor , etiketter och lådor combo ( en kombination av båda textrutorna och etiketter ) . Välj dina anpassade alternativ och klicka på ” Finish ” längst ned på sidan när ditt arbete är klart . Den nya datainmatning sida skapas och sparas på din server .

Lämna ett svar