Hur man skapar en BIOS- mall

En dator är nästan som ett levande ting , som styrs av ett antal förprogrammerade funktioner som är osynliga för blotta ögat , men ändå viktigt för grundläggande funktioner . BIOS , vilket står för ” Basic Input /Output System , ” är en viktig del av Windows operativsystem . BIOS är ansvarig för startprocessen Windows genomgår varje gång en dator med Windows startas upp . Instruktioner
1

Hämta BIOS backup programvara , som finns tillgänglig från tredje part källor såsom AMI ( ami.com ) .
2

Spara filen på en extern hårddisk , t.ex. en flashenhet .
3

Starta om datorn med skivan sätts in i datorn , håller ” Delete ” -knappen för att komma åt disken vid uppstart .
4

Input ” a ://backup.bin ” utan citationstecken när du tillfrågas.
5

Välj ” Backup RD – 1 ” i menyn på skärmen .

6

Spara mallen filen till den externa enheten eller till din hårddisk .

Lämna ett svar