Hur man reparerar Media Player på Vista

Windows Media Player är ett inbyggt program i Windows Vista-operativsystemet . Den är utformad för att fungera som standard verktyg för att spela ljud-och videofiler . Reparera Media Center är nödvändigt när datorns filer har skadats genom konfigurations fel och fel användare . Ångra de ändringar som gör Media Player obrukbar med systemåterställning . Instruktioner
1

Klicka på ”Start ” och välj ” Program ” och välj ” Tillbehör ”, klicka ”System Tools ” och välj ” System Restore . ”
2

Klicka ” Använd en annan återställningspunkt . ” Addera 3

Välj en återställningspunkt före den dag du började få problem med Media Player .
4

Tryck ” Next ” att återställa systeminställningarna till det valda datumet . Detta borde ångra det problem som Media Player upplever .

Lämna ett svar