Hur man läser en Loggboken

Windows 7 innehåller ett verktyg som heter Loggboken som låter dig läsa loggar av händelser som inträffar i operativsystemet . När ett program, en enhet eller systemfel uppstår , loggar Windows händelsen i en händelselogg som innehåller specifika uppgifter om varje händelse . Om du har problem med din dator , kan du komma åt Loggboken för att se vilken enhet eller program som orsakade problemet . Instruktioner
1

Klicka på ”Start ” och ” Kontrollpanelen ”. Välj ” System och säkerhet ” och ” Administrationsverktyg . ” Dubbelklicka på ” Loggboken ” och ange ditt administratörslösenord om du ombeds .
2

Välj ett av de händelseloggar i det vänstra fönstret genom att klicka på triangeln bredvid den typ av logg som du vill visa och klicka på namnet .
3

Dubbelklicka på en enda inloggning i listan som visas för att läsa detaljerad information om en händelse .

Lämna ett svar