Hur man läser en fil rad i taget i C

The Visual C mjukvaruutveckling språk kan du läsa någon extern fil en rad i taget . Du använder denna Visual C metoden att läsa variabler som finns i ett system eller program filen . Informationen lagras i en sträng variabel , och du kan antingen lagra informationen i en databas eller visa information om Windows formuläret . Instruktioner
1

Öppna Visual Studio och C-projekt som du vill redigera . Dubbelklicka på kodfilen att läsa in filen i editorn .
2

Ange den fil du vill importera . Du importera filen till en ” StreamReader ” variabel , som innehåller filens informationen , så att du kan läsa det rad för rad . Lägg till följande kod i dina uppgifter :

System.IO.StreamReader file = new System.IO.StreamReader ( ” c : \ \ minfil.txt ” ) ;

Ersätt ” minfil . txt ” med ditt eget filnamn .
3

Läs en rad från filen . Följande kod läser den första raden från filen :

uppgifter = file.ReadLine ( ) ;
4

Visa information till läsaren . Följande kod visar informationen från filen till läsaren :

Console.WriteLine ( data) ;

Lämna ett svar