Hur man installerar en andra hårddisk i en IBM T40

IBM T40 använder en swap drive alternativet kallas en Ultrabay Slim . Denna slot på den bärbara datorn kan användas för att installera ett extra batteri , en optisk enhet ( till exempel en DVD – ROM-enhet ) eller en andra hårddisk . För att installera en andra hårddisk , men du behöver en hård adapter hårddiskutrymme för Ultrabay Slim . Saker du behöver
Ultrabay Slim hårddiskadaptern
Visa fler instruktioner
1

in den andra hårddisken i adaptern . Kontakterna på adaptern match upp till de på baksidan av hårddisken . Frekvensomriktaren kan bara sättas in i en riktning .
2

Stäng den bärbara datorn och , med spärren mot dig, tryck spärren mot baksidan av den bärbara datorn på höger sida . En spärr kommer att dyka upp .
3

Dra spärren bort från den bärbara datorn för att frigöra det aktuella Ultrabay Slim -enhet . Dra bilresa från den bärbara datorn för att ta bort det .
4

Skjut spärren tillbaka till den bärbara datorn , sedan in hårddisken /adapterenheten i enhetsfacket . Kontakterna på adaptern måste peka mot den bärbara datorn när du sätter i det. Skjut enheten stadigt på plats för att säkra den . Addera

Lämna ett svar