Hur man installerar APXS på CentOS 5.4

Om du planerar att använda din CentOS Linux-server att vara värd för PHP- applikationer, såsom Drupal , WordPress eller MovableType , kanske du vill installera ett PHP- cache accelerator såsom APC . Detta hjälper ditt system köra PHP-applikationer snabbare för slutanvändare . För att använda APC , dock måste du installera APSX och dess komponenter först . Instruktioner
1

Klicka på ” Tillbehör ” menyn i din CentOS skrivbordet .
2

Klicka på ” Terminal ” i menyn som visas .
Sida 3

Installera programvaran neccesary för APXS genom typuing följande kommandon och tryck ” Enter ” efter varje :

” yum install php – pear ”

” yum install php – devel ”

” yum install httpd – devel ”

” PECL installera apc ”
4

Type ” echo ” extension = apc.so ” > /etc /php.d /apc.ini ” och tryck på ” Enter ” för att aktivera APXS konfiguration för din server .
5

Type ” /etc /init.d /httpd start ” och tryck på Enter för att starta om Apache ( om det behövs. ) katalog

Lämna ett svar