Hur man identifierar en dvd Firmware Version

Permanent lagrade på DVD , DVD- firmware eller programvara fungerar som en uppsättning instruktioner för den faktiska optiska enheten . Eftersom DVD- firmware finns på enheten , måste datoranvändare ladda ner och installera specifika firmwareversioner tillverkade speciellt för datormodell som de äger . Installera fel firmware eller inte följa installationsanvisningarna kan orsaka att DVD-enheten inte fungerar . Installera ny firmware kan lägga till nya funktioner , åtgärda fel , förbättra kompatibiliteten och förbättra den totala DVD prestanda . Instruktioner
1

Klicka på ” Start” och skriv sedan ” enhet ” ( utan citattecken ) i ” Sök ”-rutan i Windows 7 . Klicka på ” Enhetshanteraren ”.
2

Dubbelklicka på ” DVD /CD – ROM -enheter ” kategori för att expandera den .
3

Klicka på ” Detaljer ” fliken .
4

Klicka på ” Device dom Path ” i ” Property ” listrutan .
5

Notera firmware numret som finns till höger . Skriv ner det om du vill leta efter en uppdaterad firmware version .

Lämna ett svar