Hur man hämta information från en hårddisk med en USB- IDE adapter

Du kan hämta information från din hårddisk utan att behöva ta till den långa och potentiellt besvärande uppgift att installera det på din dator . Detta är möjligt genom att använda en IDE till USB -adapter , vilket är en kabel som gör att du kan behandla din fd interna hårddisk som en extern enhet i en process som kan fyllas i på bara några minuter . Saker du behöver
IDE till USB adapter
Visa fler instruktioner
1

Anslut IDE änden av adaptern till porten på den hårddisken .
Sida 2

Anslut USB-änden i en ledig USB -port på datorn .
3

Anslut nätadaptern i strömuttaget på hårddisken .

4

Anslut den andra änden till något vägguttag .
5

Slå på datorn . Datorn kommer automatiskt upptäcka enheten och tilldela det ett brev , så att du kan extrahera information som du skulle från någon annan typ av flyttbar enhet .

Lämna ett svar