Hur man gör Python String Suppleanter

Programmeringsspråk används ofta för att redigera vanlig engelsk text . Programmeringsspråket Python har inbyggda funktioner som gör att du kan ersätta strängar i stället för formatet tecken . Detta gör att du kan skriva ut informativa data med hjälp av relativt enkel syntax . Skriva formaterade data är nyckeln till att ge tydlig och begriplig programutbud . Den grundläggande syntaxen för korrekt sträng substitution med kommandot format kan plockas upp på några minuter , och kommer att avsevärt förbättra läsbarheten av ditt programutbud . Saker du behöver
PC med programmeringsspråket Python
Visa fler instruktioner
1

Öppna Python textredigerare IDLE , som kommer packat med programmeringsspråk .
Sida 2

deklarera följande tre strängar på toppen av din källkod fil :

a = ” katt ”

b = ” hund ”

c = ” mus ” Addera 3

Ersätt strängar för formatera tecken { 0 } , { 1 } , och { 2 } i följande kodrad :

print ( ’ { 0 } , { 1 } , { 2 } ” . format ( a , b , c ) )
4

Tryck på ” F5 ”för att köra skriptet . Skriptet ersätter de specialtecken { 0 } , { 1 } , och { 2 } för strängarna a , b och c . Siffrorna inom klamrarna hänvisar till den ordning i vilken en sträng visas inom parentes i formatet funktionen . I det här exemplet , är utgången :

katt

hund

mus

Lämna ett svar