Hur man gör med ComboBox

Omhändertagande av ett ” ComboBox ” i Visual Basic är inte så komplicerat som du kanske tror . I datorprogrammering finns ofta behovet av att förfoga över en kontroll efter att du har ingen användning av det . Använd ” ComboBox.Dispose ” metod att göra sig en ” ComboBox . ” När du använder denna metod , släpper det de ohanterade resurser som används av kontrollen och släpper de hanterade resurser . Denna process är användbar för att helt släppa ” ComboBox ” från minnet . Saker du behöver
Microsoft Visual Studio
Visa fler instruktioner
1

Launch Microsoft Visual Studio , klicka på ” Nytt projekt ” från den vänstra rutan på din datorskärm , och expandera ” Visual Basic ” under ” Installerade mallar . ” Klicka på ” Windows ” och dubbelklicka på ” Windows Forms Application ” från mitten av dialogrutan för att skapa ett nytt projekt .
2

Dubbelklicka på ” ComboBox ” från ” Toolbox ” rutan för att lägga till en ny kontroll i formuläret . Dubbelklicka på ” knappen ” för att lägga till en ny knapp .
3

Dubbelklicka på ” Button1 ” för att skapa en ny click-händelse för denna knapp . Lägg till följande kodrad att avyttra ” ComboBox1 : ”

ComboBox1.Dispose ( )
4

Tryck ” F5 ” för att köra programmet och klicka på ” Button1 ” att avyttra ComboBox kontroll . Addera

Lämna ett svar