Hur man gör ett kortkommando i Excel med VBA

Göra en snabbtangent eller kortkommando i Microsoft Excel kan hjälpa dig när du behöver köra VBA-kod i Excel-arbetsboken . VBA används i Excel för att skapa makron som utför kommandon för att utföra en uppgift i Excel . Genom att trycka en kombination av snabbtangenter kan köra ett makro snabbt utan att du behöver använda musen för att hitta och köra ditt makro . Den OnKey Metoden är ett sätt att skapa en snabbtangent i Excel . Denna metod kör ett makro eller procedur när du trycker på en tangent eller kombination av tangenter . Instruktioner
1

Launch Microsoft Office Excel. Klicka på ” Utvecklare ” fliken och klicka på ” Makron . ” Type ” MyExcelMacro ” och klicka på ” Skapa ” för att starta VBA Editor fönstret .
2

Lägg till följande kod innanför ” MyExcelMacro ” makro , mellan ” Sub ” och ” End Sub ” linjer , för att visa ett meddelande när makrot utförs : MsgBox ( ” Hej , är dagens datum ” & Now ( ) )
3

Kopiera och klistra in följande förfarande , enligt första ” End Sub ” linje , att verkställa MyExcelMacro när ” Alt ” och ”Z ”-tangenterna trycks : Private Sub addHotKey ( ) Application.OnKey ” % z ” , ” MyExcelMacro ” End Sub
4

Klicka i ” addHotKey ” och trycka ” F5 ” för att köra den . Växla tillbaka till Excel och trycker snabbtangenter ” Alt ” och ” Z ” för att köra makrot .

Lämna ett svar