Hur man gör en broschyr i Microsoft Publisher

Microsoft Publisher är ett program som används för att utforma en mängd olika publikationer , inklusive nyhetsbrev , kataloger , flygblad , skyltar , vykort, inbjudningar , brevpapper, kalendrar , utmärkelser , etiketter och menyer . En broschyr är ett annat namn för en broschyr , som är en broschyren som vikes till två , tre eller fyra sektioner. En broschyr , eller broschyr , är en annan design projekt som kan hanteras i Microsoft Publisher . Saker du behöver
Microsoft Publisher
Visa fler instruktioner
1

Öppna Microsoft Publisher (för detta exempel kommer vi att använda Publisher version 2002) och påbörja ett projekt genom att göra ett urval från menyn till höger på skärmen . Du kan välja publikationstyp , design set eller en tom publikation . I det här exemplet väljer publikationstyp . Stegen kan variera beroende på vilken version av Microsoft Publisher som du använder .
2

Klicka på ” Broschyrer ” för att välja de alternativ . Välj en som bäst passar dina behov .
3

Välj broschyren typ genom att klicka på ditt val .
4

Välj en layout för din broschyr . Vi har valt att skapa en broschyr med en publikationstyp . Hade vi valt den tom publikation alternativet , skulle vi kunna skapa från grunden . Använda publikationstyp är broschyrer redan utformade . Istället för att utforma en broschyr från grunden , kommer vi att byta ut sin information med våra.
5

Klicka på den text du vill ändra . Skriv eller klistra in din nya kopian . När texten är markerad kan du även ändra inställningar för teckensnitt .
6

Ändra antalet paneler i broschyren genom att använda menyn till höger på skärmen och klicka på det önskade panelen alternativet .
7

Opt att inkludera eller exkludera din adress genom att klicka på lämplig ruta under ” Customer adress . ”
8

Ändra sida du arbetar med genom att gå till längst ner på sidan och klicka på sidnumret .
9

Byt ClipArt eller färger genom att klicka på valet och infoga nya alternativ .
10

Spara den färdiga broschyren . Klicka på ” File ” och sedan ” Spara som ” och namnge din fil .
11

Lämna ett svar