Hur man bort ett eget verktygsfält i Excel 2003

Excel 2003 kan du skapa anpassade verktygsfält som innehåller anpassade genvägar . Dessa genvägar kan väljas från alla tillgängliga verktygsfält . Verktygsfältet kan förbli flytande eller dras till en stationär plats på befintligt verktygsfält . När verktygsfältet är skapad , är det fortfarande tillgängligt tills det tas bort manuellt . Radera anpassade verktygsfält i Excel 2003 sker i ” Anpassa” i Verktyg- menyn . Instruktioner
1

Öppna Excel 2003 och hitta din skräddarsy verktygsfältet . Klicka på ” Verktyg ” på menyraden och välj ”Anpassa . ” Dialogrutan Anpassa visas .
2

Klicka på ” Verktygsfält ” -fliken i dialogrutan Anpassa . Sök på menyn för det anpassade verktygsfältet namn . Använd rullningslisten för att dra upp och ner för att hitta det anpassade verktygsfältet namn . Ta bort markeringen från anpassade verktygsfält namn .
3

Klicka på verktygsfältet namn . Verktygsfältet namnet är markerat i blått . Klicka på ” Delete ” -knappen . Den anpassade verktygsfält tas bort .

Lämna ett svar