Hur man bestämma höjden på en div-tagg

div-taggen är ett kommando som används i CSS kodning för att separera och styra elementet egenskaper . En del egendom som du kan ändra är höjd . En enkel rad kod kan du ange höjden på din box , bild , video eller websida egendom . Som med de flesta format egenskaper , det mäts i pixlar . Instruktioner
1

Skapa en ny linje mellan konsolerna { } i div-taggen . Det ska se ut :

div {

}
2

Enter ”height : XXXpx ; ” ( utan citationstecken ) . Det ska se ut :

div {

höjd : XXXpx ;

}
3

Change ” XXX ” till antalet pixlar du vill att höjden ska vara.
4

Spara din CSS-kod .

Lämna ett svar