Hur man beräknar ett viktat medelvärde i Excel 2007

Microsoft Excel har olika matematiska formler och ekvationer som kan användas på rader och kolumner av värden i ett kalkylblad . Genom att använda en kombination av två sådana funktioner , kan du beräkna det vägda genomsnittet av en grupp med tal på kalkylbladet . Instruktioner
1

Ange två uppsättningar värden som du vill hitta det vägda genomsnittet för i ditt kalkylblad , separera dem i två kolumner . Av hänsyn till detta exempel , anta att värdena i den första kolumnen sträckan från A1 till A5 , och värdena i kolumn B stretch från B1 till B5 .
2

Skriv in följande formel i en tom cell , cell C1 , utan citationstecken : ” = SUMMA ( B1 : B5 ) ” . här formeln beräknar summan av den andra kolumnen i siffror
3

Skriv följande formel i en annan tom cell , cell C2 , utan citerar : ” = SUMPRODUCT ( A1 : A5 , B1 : B5 ) ” Denna formel beräknar det totala belopp som betalats in i de första och andra kolumnerna
4

Skriv . efter formel till en slutlig tom cell , cell C3 , utan citationstecken : . ” = C2/C1 ” Detta beräknar det totala viktade summan för den första kolumnen i jämförelse med den andra kolumnen

Lämna ett svar