Hur man använder zoomfunktionen i MCE

The zoomfunktionen på Media Center Edition ( MCE ) ger dig möjlighet att hitta ett läge som ger dig den bästa video displayen på din TV , medan du tittar på storbilds-TV . Under din MCE TV, och att du märker marginaler runt bilden som inte ska vara där eller bilder som sträcker sig från gång till gång . Justera MCE inställningarna genom zoom funktioner kan korrigera dessa problem , förbättra din bildupplevelse . Saker du behöver Review, Windows 7 , Windows Vista eller Windows XP
Visa fler instruktioner
1

Högerklicka på videon medan du tittar på tv .
2

Klicka på högerpilen och bläddra till Zoom sektionen .
3

Klicka på en av zoom-lägen kallas ” Zoom 1 , ” ” Zoom 2 , ” ” Zoom 3 ” och ” Zoom 4 . ” I Windows 7 och Vista , klicka på ”Zoom” två , tre eller fyra gånger för att gå igenom de olika lägena . Detta gör att du kan se vilka zoomläge ordentligt förstorar bilden och gör sig av med de marginaler som visas på TV . Exempelvis sträcker Zoom 2 widescreen bilden horisontellt och vertikalt , plus att det grödor sidorna, så att du får en 4:3 – standard TV-skärmen vy . Zoom 3 sträcker bara bilden vertikalt för att fylla TV-skärmen .

Lämna ett svar