Hur man använder Urklipp på datorn

En dator urklipp erbjuder ett bekvämt sätt att kopiera och håll text eller bilder för att klistra in i en annan plats, till exempel ett ordbehandlingsdokument , en mall för en webbsida eller ett e-postmeddelande . När innehållet är på klippbordet , kan den klistras upprepade gånger i flera dokument med några få musklick . Instruktioner
1

Markera det objekt som ska kopieras till klippbordet , t.ex. ett block av text , genom att placera markören över början av texten , trycka och hålla nere vänster musknapp och dra markören över hela block av text . På de flesta datorer , kommer den markerade texten visas i blått eller gult .
2

Släpp vänster musknapp och klicka med höger musknapp . Välj ”Kopiera ” eller ” Kopiera till urklipp ” beroende på vilket program som används . Detta kommer att placera en kopia av innehållet på klippbordet .
3

Placera markören på önskad plats i ett nytt dokument och tryck på höger musknapp .
4

Välj och klicka på ” Klistra in ” eller ” Klistra in från urklipp ” för att placera innehållet i det nya dokumentet . Detta kan upprepas med samma innehåll som många gånger som önskas medan programvaran används. Urklipp Minnet raderas när programmet stängs .

Lämna ett svar