Hur man använder metadata i en databas

Microsoft SQL metadata är data information som beskriver databasen som föraren version , produktnamn och databasen produktnamnet . Du använder dessa data vid programmering av ett program som hanterar databasservrar . Metadata ” DatabaseMetaData ” klassen hämtar metadata för en databas så att du kan använda den i dina program . Instruktioner
1

Öppna din programmering redaktör och öppna huvudprojektet du vill använda för att visa metadata . Dubbelklicka på filen som du vill använda för att visa data .
2

instansiera klassen . Instansiera klassen laddar in det i minnet och gör alla de metoder i klassen tillgängliga . Du måste tilldela en variabel för klassen . Följande kod instansieras klassen och tilldelar den till ” metadata ” variabel :

DatabaseMetaData metadata = connection.getMetaData ( ) ;

” anslutning ” variabel är din databasanslutning strängen objektet . Addera 3

Hämta metadata . Följande kod får föraren version för databasen :

string förare = metadata.getDriverVersion ( )
4

Visa metadata för användaren . Följande kod visar databasens föraren version för användaren :

System.out.println ( ” Driver version : ” + förare ) ,

Lämna ett svar