Hur man använder matematik i Python

Python är ett dynamiskt programmeringsspråk som betonar lättförståelig kod . Python innehåller ett antal moduler och bibliotek som kan importeras till ett program , vilket ger dig flexibilitet i hur du kan genomföra ett program . Till exempel , för program som kräver matematik , kan du importera och använda ett antal bibliotek i Python . Huvudbiblioteket för matematisk funktion i Python är känt som ” matte ”. Importera och via denna modul är okomplicerad. Saker du behöver
programmeringsspråket Python
Textredigerare
Visa fler instruktioner
1

Öppna en textredigerare eller interaktiva Python kommandorad , t.ex. ipython .
Sida 2

Importera den matematiska funktionen med ” matte ” modul . Till exempel , för att importera cosinusfunktion i Python , skriv kommandot :

> från matte import cos
3

Använd Python dokumentationen för att fastställa korrekt användning av funktion , och gör din beräkning . Till exempel , för att ta cosinus av 5 radianer i Python , bara typ :

> cos ( 5 ) katalog

Detta ger

> 0,28366218546322625

som är cosinus av 5 radianer .

Lämna ett svar