Hur man använder en dator som en andra bildskärm till en Mac

När du använder en Mac- dator , kanske du vill använda en andra bildskärm . Detta används vanligtvis när man kör en MacBook laptop och du vill ha en större skärm för att visa ditt arbete eller köra ditt videospel . Mac -monitorer är oftast dyrare än en vanlig datorskärm , så du kan välja att ansluta Mac- datorn till en PC – dator med bildskärm . Saker du behöver
Mac dator
DVI /VGA -kabel
datorskärm
Visa fler instruktioner
1

se om du har en VGA- eller DVI- port på din Mac-dator . Det är där du ansluter datorn till en bildskärm . En VGA- port har tre rader med stift anslutningar och är ungefär en tum lång , medan en DVI -anslutning har fyrkantiga kontakter med en cross – formad port åt sidan . Titta på monitorn för att se till att den har samma port .
2

Plug antingen DVI-eller VGA -kabel till lämplig port på Mac-dator , och anslut sedan den andra änden av kabeln till DVI eller VGA -porten på baksidan av skärmen .
3

Ström på skärmen och du bör se Mac dator på monitorn . Om inte , välj ”Systeminställningar” på aktivitetsfältet , klicka på ” Ordna ” och välj vilken övervakar du vill visa på vänster eller höger . Detta innebär att om du väljer Mac monitor för vänsterläge och bildskärmen som höger , kan du flytta musen från vänster till höger och den automatiskt flyttas till den andra skärmen . Detta ger i huvudsak du dubbelt bildyta utan att köpa en större skärm .

Lämna ett svar